Mudr. Ivan Kalivoda MBA

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a oboru managementu zdravotnictví na Central European Management Institute Praha. Od roku 2012 pracuje na Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice AGEL Nový Jičín, od roku 2020 jako zástupce primáře.

Složil evropskou atestaci z oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Postgraduálně se vzdělával na předních českých i zahraničních odborných pracovištích (Praha, Řím, Würzburg, Salzburg, Londýn). Je členem České lékařské komory, členem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, členem České kooperativní společnosti pro nádory hlavy a krku a Evropské rinologické společnosti. Je hlavním autorem jedné monografie, publikoval přes 20 prací v odborných časopisech i sbornících a obdobný počet přednášek, podílel se jako spoluřešitel jednoho grantu.

Působí jako předseda revizní komise OS ČLK Nový Jičín. Je držitelem licence ČLK k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, licence k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. Mluví anglicky a německy.